AKKERBOUW

Op ons akkerbouwbedrijf van afgerond 30 hectare telen we gangbare producten als baktarwe, biergerst, korrelmais, rogge, aardappelen en suikerbieten. We concentreren daarbij op de extensieve gewassen, we zijn bezig genoeg met andere zaken.

De teelt wordt gedaan in perceelsstroken van 21 meter breed. Dat zijn 7 rijen van 3 meter. Smallere stroken zorgen voor uitdagingen die we in de reguliere akkerbouw nog niet aan kunnen, nochtans waarvoor nog geen mechanisatie voor ons beschikbaar is. Die huren we volledig in.

We hebben er zo’n 3 jaar over gedaan om van de grotere percelen te komen naar de strokenverkaveling. Door benodigde tijd tussen vruchtopwisseling is het niet mogelijk om sneller te verkavelen, tenzij gekozen wordt voor nieuwe gewassen. Het toepassen van strokenteelt moet voor ons niet pers√© leiden tot arbeids- en techniek-intensievere teelten, wel naar afbouw gewasbeschermingsmiddelen en toename van flora- en fauna. Daarnaast is al gebleken dat de stroken ook handig zijn bij het bestrijden van afspoeling bij hevige regenbuien.

Omdat we nu al genieten van deze teeltwijze, ondersteunen we de komende vijf jaren het CropMix onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het is daarnaast leuk om te zien hoe inventief en energiek sommige collegae aan het werk zijn met deze teeltvisie.

 

 

 

 
 

Copyright © 2022 Hoeve Steenenis

Hide