DE COBURGER FUCHS

De weides rondom de hoeve worden vruchtbaar gebruikt door onze schapen. We zijn begonnen met een onbezonnen aankoop van acht wel heel mooie Ardenner Voskoppen. Zelf op bezoek bij een landelijke bed & breakfast in de buurt van Kortrijk, konden we het niet laten gebeuren dat dit achttal verhandeld werd aan de ‘Marchant’. Wat groen achter de oren over de complicaties die bij transport en import blijkbaar standaard voordoen kregen we de dames op ons erf. Het transport en medische keuring was veel duurder dan de schapen zelf! Inmiddels worden de fokkers van dit ras in België gesubsidieerd ten behoeve van instandhouding, waardoor import economisch niet meer aantrekkelijk is.

Een veel erop lijkend ras is de Coburger Fuchs, een oud Duits landschapenras, welk vooral gehouden werd in het Middelgebergte. Rond 1900 voldeed het ras niet meer aan de ruime vraag naar vlees en wol en werd het gekruist met “betere” rassen. De Coburger Fuchs behoort in Duitsland tot de zeldzame huisdieren.

Onze schapen zijn geregistreerd in het Nederlands stamboek van de Vereniging van Speciale Schapenrassen, VSS. Ons eerste koppel zat hoog in de beoordeling. Ze kunnen, als je dat wil, op raskenmerken gekeurd worden. Voor ons een sport om te fokken naar de kenmerken die binnen het stamboek als typisch Coburger kwalificeren. Al vinden we er zelf natuurlijk ook nog wat van. Een aardig en toegankelijk karakter mag er ook wezen.

We proberen het percentage inteelt zo laag mogelijk te houden. Dus jaarlijks is er een stoelendans van reizende schapenrammen. Soms gaan ze op vakantie en komen ze uiteindelijk terug. Soms blijven ze op hun bestemming. In Limburg zitten maar enkele fokkers, waardoor je toch al snel boven Arnhem gaat voor exemplarische gevallen. Het contact met andere fokkers is altijd gezellig en leerzaam.

Wellicht gaan we volgend jaar eens in Duitsland op zoek naar een geschikte ram. Dan mag die na Voerendaal op vakantie door heel Nederland.

 
 

Copyright © 2022 Hoeve Steenenis

Hide