NATUURONTWIKKELING

In 2005 zijn de akkerhellingen langs de Geleenbeek beplant met inheemse boomsoorten. Deze toen nog ca. 65 cm grote sprieten zijn inmiddels verworden tot heuse bomen, die elkaar beconcurreren om het daglicht. We werken aan het selectief dunnen, opvullen van open gevallen plekken door essentaksterfte en het creëren van schuilplaatsen voor vogels en andere dieren.

In 2020 heeft de Geleenbeek meer ruimte gekregen om te meanderen. Samen met het Waterschap Limburg is in drie jaren toegewerkt naar de huidige inrichting. Als de nieuwe aanplant is aangegroeid is er een mooie overgang naar het jonge bos. De diverse stapstenen oversteekjes maken het een beetje avontuurlijk.

Middels aangelegde wandelpaden kunnen gasten genieten van deze groene weelde. Er is ook een geocache van Ridder Kuno verstopt. Anderzijds is het gebied uitermate geschikt als schuilplaats en leefgebied voor dieren, zoals dassen, reeën, hazen, fazanten, patrijzen, ijsvogeltjes, kerk- en bosuilen af en toe een zwijntje en die worden natuurlijk niet graag gestoord door een loslopende toerist met z’n hond, wel? Daarom is de doorgang uitsluitend op de paden toegestaan en een gedeelte van het landgoed niet te bezoeken.

Al enkele jaren werken we mee aan het programma ‘jagers in het groen’, opgezet door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. In dit project zaaien 30 Limburgse lokale jagersverenigingen, wildbeheereenheden, ongeveer 115 hectaren in met een speciaal zaadmengsel. De wildbeheereenheden doen dat in goed overleg met de deelnemende grondeigenaren. Het totaal aan ingezaaid gebied komt qua grootte neer op ongeveer 175 voetbalvelden, verdeeld over 426 percelen in de gehele provincie Limburg. Bij ons zijn de stroken langs de Hoensbeek 6 meter breed goed te herkenen. Verder gaan we in 2023 zaaien waar géén toegang is voor derden, zodat de kruidenmengsels maximaal ten dienste kunnen staan aan de flora- en fauna. De bloemen zijn zo aanlokkelijk dat mensen verwachten er veldboeketten van te mogen snijden. Als we dat bedoeld hadden, zouden we er een commerciële activiteit van maken. Het adagio is derhalve, liever niet, maar zo toch, dan wordt een tegenprestatie ten dienste van de natuur ter plaatse verwacht.

In 2023 en 2024 zal aan de Noordzijde van de Geleenbeek een nieuwe Waterleiding gelegd worden, voor een robuster drinkwaternet van WML. We hopen dat dit weinig effect heeft op de omgeving.

Prachtig wandelen bij de Geleenbeek – De Limburger

 

 
 

Copyright © 2022 Hoeve Steenenis

Hide