NATUURONTWIKKELING

In 2005 zijn de akkerhellingen langs de Geleenbeek beplant met inheemse boomsoorten. Deze toen nog ca. 65 cm grote sprieten zijn inmiddels verworden tot heuse bomen, die elkaar beconcurreren om het daglicht. We werken aan het selectief dunnen, opvullen van open gevallen plekken door essentaksterfte en het creëren van schuilplaatsen voor vogels en andere dieren.

In 2020 heeft de Geleenbeek meer ruimte gekregen om te meanderen. Samen met het Waterschap Limburg is in drie jaren toegewerkt naar de huidige inrichting. Als de nieuwe aanplant is aangegroeid is er een mooie overgang naar het jonge bos. De diverse stapstenen oversteekjes maken het een beetje avontuurlijk.

Middels aangelegde wandelpaden kunnen gasten genieten van deze groene weelde. Er is ook een geocache van Ridder Kuno verstopt. Anderzijds is het gebied uitermate geschikt als schuilplaats en leefgebied voor dieren, zoals dassen, reeën, hazen, fazanten, patrijzen, ijsvogeltjes, kerk- en bosuilen af en toe een zwijntje en die worden natuurlijk niet graag gestoord door een loslopende toerist met z’n hond, wel? Daarom is de doorgang uitsluitend op de paden toegestaan en een gedeelte van het landgoed niet te bezoeken.

In 2022 en 2023 zal aan de Noordzijde van de Geleenbeek een nieuwe Waterleiding gelegd worden, voor een robuster drinkwaternet van WML. We hopen dat dit weinig effect heeft op de omgeving.

Prachtig wandelen bij de Geleenbeek – De Limburger

 

 
 

Copyright © 2022 Hoeve Steenenis

Hide